Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

kelu
2966 c611
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSardion Sardion
kelu
7002 5e69 500
Reposted fromjottos jottos viaslova slova
kelu
kelu
3144 1b7c 500
Reposted fromfungi fungi viaslova slova
kelu
3730 ce33 500
Reposted fromfungi fungi viaslova slova
kelu
3379 c91c 500
Reposted fromstundism stundism
kelu
3371 1102 500
Reposted byregcordmacounHereNameoskiHypothermiaPaseroVirustelusmoke11lokrund2015januschytrusoipojara
kelu
Ostatnio widziałem Todda Howarda na premierze jakiejś hitowej gry. Podochodzę do niego i mówię "Cześć Howard ty skurwysynu". A on tylko "Elo" i odwraca głowę. Sprzedałem mu blachę w potylicę i mówię "Słuchaj mnie bo nie kupię po raz szósty kolejnego portu Skyrima". Todzio coś tupnął, coś mruknął ale mówi "Dobra słucham ciebie cierpliwie, co masz mi do powiedzenia". "Dlaczego wciąż nie macie nic lepszego od New Vegas?" Todd powiedział do mnie "It just works" i założył sztuczne wąsy, po czym poszedł reklamować Fallouta 4.
Reposted byregcordOhSnap
kelu
3366 37d7 500
Reposted bymakrosHereNamejuhudoraSardionoskiHypothermiaJimjohntelusmoke11
kelu
3365 de59 500
Reposted byjudyszagromoOhSnapnodifferenceExfeleteszachlannySardionanderer-tobiSaper300Saper300athlinsucznikebistomashZerthinBBartbananowoschaafczeresniakozisynteluFarbnebelTehawankaxcwajdaxbehcioargasek

June 17 2017

kelu
2390 a990
W jak zaawansowanej fazie spierdolenia mózgowego trzeba być, żeby implikować, że ochrona własnych obywateli jest be, bo naziści też mówili o ochronie własnych obywateli? Może mamy propagować przemoc domową, bo naziści z nią walczyli?
Reposted byxanthOhSnaposkiregcordzelbekonExfeletesslovazupkazproszkupanpancernytfumarnujetuczasHypothermiaLazuliLapisbloodrainbowstrzepyslovamrpafsmoke11SoulPL
kelu
2280 e404 500
Reposted byOhSnapZoonk11oskiburdeltatamichalkoziolvimesponurykosiarzalexchiltonhugostiglitzshowmetherainbowyanekwujcioBat8agiennycylonapplepie

June 16 2017

kelu
1818 fed6 500
Reposted byxanthErgoCanisnaichratekteluwasnae
kelu
IN MY FINAL MOMENT SHALL I HAVE MY REVENGE
Reposted byboozealliwantisyouforgettoregret
kelu
1394 b875 500
Reposted fromstundism stundism
kelu
1396 23e2 500
Reposted fromstundism stundism viamangoe mangoe
kelu
1425 b91c
Reposted fromfungi fungi viapwg pwg
kelu
1424 7d66 500
Reposted fromfungi fungi viapwg pwg
kelu
1422 8325 500
Reposted fromfungi fungi viapwg pwg
kelu
1539 15d0 500
Reposted bynaichcracknigger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl